ΤΣΑΒΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Η Αθανασία είναι Πολιτική Μηχανικός (κατεύθυνση Δομοστατικής Μηχανικής), ενώ διαθέτει δίπλωμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης στον Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό Υδραυλικού και Γεωτεχνικού Σχεδιασμού.

Διαθέτει δεκαετή επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε εταιρίες λιανικού και χονδρικού εμπορίου και την τελευταία τριετία εργάζεται σε ως πολιτικός μηχανικός σε τεχνική εταιρία (τμήμα πιστοποιήσεων, συστήματα διαχείρισης ποιότητας, ελέγχου παραγωγής εργοστασίων, σύνταξη οικονομικών και τεχνικών προσφορών).