ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Κάτοικος και δημότης Παπάγου τα τελευταία 35 χρόνια.

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, στους τομείς της Βιο-Ιατρικής Τεχνολογίας (M.Sc. Bioengineering) και της Διοίκησης Επιχειρήσεων (M.B.A.). Στα πλαίσια της ανάγκης της για διαρκή εξέλιξη φοιτά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση” του ΕΑΠ.

Έχει εργασθεί επί σειρά ετών στον ιδιωτικό τομέα ως Υπεύθυνη Μονάδας Παραγωγής σε εργοστάσιο παραγωγής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Επίσης, ως ελεύθερος επαγγελματίας, εκτός από την ενασχόλησή της με την Εκπόνηση Μελετών και την Επίβλεψη Τεχνικών Έργων, δραστηριοποιήθηκε παράλληλα στον τομέα της Διασφάλισης Ποιότητας, τόσο ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων, όσο και ως Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας.

Από το 2014 εργάζεται στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.). Αρχικά απασχολήθηκε στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, με κύρια αντικείμενα την παρακολούθηση εκπόνησης των Επιχειρησιακών Σχεδίων και την υλοποίηση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. Τα τελευταία 3 χρόνια, μετά την απόκτηση της Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημοσίου Τομέα είναι μέλος της Ομάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού.

Επιθυμία της είναι να συνεισφέρει στην εύρυθμη λειτουργία και την αναβάθμιση του Δήμου, με την πολύπλευρη εμπειρία που έχειαποκομίσει από την πολυετή σταδιοδρομία της σε τομείς όπως: η δημόσια διοίκηση, η δημοσιονομική διαχείριση, τα τεχνικά προγράμματα και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός.